Vítejte u daňově poradenské společnosti RAISER s.r.o.

Kancelář je určena především těm klientům, kteří ocení kvalitu služeb.

Jsme členy Komory daňových poradců

Jsme zapsáni v seznamu Komory daňových poradců České republiky.

Stále se vzděláváme

Naši poradci jsou přihlášení ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání v rámci KDP ČR. Jsme rovněž přihlášeni k Etickému kodexu daňových poradců ČR.

Odpovědnost a pojištění

Za svoji práci neseme plnou odpovědnost a jsme pojištěni pro případ vzniku škody při poskytování daňového poradenství.

Prodáváte či kupujete nemovitost?

Nezapomeňte na daňové dopady a poraďte se raději předem. Je rozhodně lepší vyvarovat se chyb a neplatit následně vysoké daně či dokonce opomenout nějakou podstatnou skutečnost. Rádi též posoudíme smlouvy z pohledu daňových dopadů. Velmi často se setkáváme s případy, kdy škodu poplatníka lze již pouze snížit, ale vzniklou daňovou povinnost stejně musí poplatník uhradit. […]

Ani po 10 letech nebyla daňová správa schopna správně vyměřit daň

Po více než 10 letech byl ukončen soudní a daňový spor, ve kterém jsme zastupovali našeho klienta – obecně prospěšnou společnost. Nejvyšší správní soud totiž vyjádřil právní názor, že věc je již prekludována a Odvolacímu  finančnímu ředitelství tak nezbylo nic jiného, než dodatečné platební výměry vydané na základě daňové kontroly zrušit a to přesto, že […]