Vítejte u daňově poradenské společnosti RAISER s.r.o.

Kancelář je určena především těm klientům, kteří ocení kvalitu služeb.

Jsme členy Komory daňových poradců

Jsme zapsáni v seznamu Komory daňových poradců České republiky.

Stále se vzděláváme

Naši poradci jsou přihlášení ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání v rámci KDP ČR. Jsme rovněž přihlášeni k Etickému kodexu daňových poradců ČR.

Odpovědnost a pojištění

Za svoji práci neseme plnou odpovědnost a jsme pojištěni pro případ vzniku škody při poskytování daňového poradenství.

Daňové spory

V rámci daňových sporů řešíme komplexní problematiku počínaje jednotlivými úkony podle daňového řádu přes zastupování v rámci daňové kontroly a odvolacího řízení, případně následně i v řízení soudním. S daňovými spory máme bohaté zkušenosti. V případě zájmu o tuto službu si s námi domluvte první nezávaznou schůzku, na které se domluvíme na dalším postupu.