Jsme daňově poradenskou společností poskytující především konzultace, zastupování před finačními orgány a komplexní řešení daňových sporů.

Jsme rovněž schopni řešit široké spektrum služeb na úseku daní, zejména pak:

  • aplikaci daňových předpisů ve společnosti, proškolení zaměstnanců,
  • zpracování přiznání k dani z příjmů pro všechny typy daňových subjektů,
  • veškerou agendu silniční daně (evidence vozidel, výpočet záloh, zpracování daňového přiznání),
  • daně související s nemovitostmi včetně daňových přiznání,
  • problematiku neziskového sektoru,
  • mezinárodní zdanění.

Služby poskytujeme buď na základě dlouhodobého smluvního vztahu nebo jednorázově podle platného ceníku.

Máte-li zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat na tel.č. 602 767 397, případně e-mailem na adrese gabriela@raisersro.cz.

Daňové spory

V rámci daňových sporů řešíme komplexní problematiku počínaje jednotlivými úkony podle daňového řádu přes zastupování v rámci daňové kontroly a odvolacího řízení, případně následně i v řízení soudním. S daňovými spory máme bohaté zkušenosti.

V případě zájmu o tuto službu si s námi domluvte první nezávaznou schůzku, na které se domluvíme na dalším postupu.

Přiznání k dani z příjmů

Zpracování přiznání k dani z příjmů zahrnuje především kontrolu významných účetních vazeb a kontrolu zaúčtování významných účetních případů včetně výpočtu daňových odpisů a opravných položek. Rovněž prověříme veškeré další podklady potřebné pro sestavení daňového přiznání a doporučíme nejvýhodnější řešení.