Nezapomeňte na daňové dopady a poraďte se raději předem. Je rozhodně lepší vyvarovat se chyb a neplatit následně vysoké daně či dokonce opomenout nějakou podstatnou skutečnost. Rádi též posoudíme smlouvy z pohledu daňových dopadů. Velmi často se setkáváme s případy, kdy škodu poplatníka lze již pouze snížit, ale vzniklou daňovou povinnost stejně musí poplatník uhradit.

Pan Novák koupil 3.5. 2011 rodinný dům, ve kterém však nebydlel. V roce 2013 se pan Novák dostal do finanční nouze a kamarád mu poradil, že prodej rodinného domu po dvou letech od nabytí nepodléhá zdanění. Dům tedy 30.10.2013 prodal. Byl  však nemile překvapen, když v roce 2016 obdržel výzvu k podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2013. Ještě více ho však zdrtila informace, že prodej rodinného domu je od daně osvobozen pouze tehdy, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Poněvadž tomu tak nebylo, musel pan Novák doplatit daň ve výši 500 000 Kč a ještě k tomu vysoké sankce. Tyto částky pan Novák již neměl. Navštívil tedy daňového poradce, který docílil povolení splátkování daně a prominutí části sankcí.

Pan Novák byl nakonec šťastný, protože se vyhnul jisté exekuci a následné insolvenci. Navštivte proto i Vy raději daňového poradce včas.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.