Ing. Karel Raiser, č. osv. 1338

  • členem KDP ČR od roku 1995
  • přihlášen k Etickému kodexu a ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání KDP ČR
  • absolvent VŠE v Praze
  • v letech 2005 – 2007 absolvoval kurz Právo Evropské unie
  • specializace především na daňové spory, zastupování před finančními orgány, poskytování konzultací v oblasti daně z příjmů, silniční daně a daní souvisejících s nemovitostmi, řešení problematiky neziskových organizací.


Mgr. Ing. Gabriela Walter Raiser, č. osv. 4249

  • členem KDP ČR od roku 2009
  • přihlášena k Etickému kodexu a ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání KDP ČR
  • absolventka VŠE v Praze a Právnické fakulty UK
  • specializace především na daňové spory, zpracování přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob, DPH u intrakomunitárních dodávek, mezinárodní zdanění a daňovou evidenci.